Jesteś tutaj

Projekty

Komunikacja między Moskwą a prowincją w świetle suplik zbiorowych z lat 1613-1649. Studium z kultury politycznej Państwa Moskiewskiego w XVII wieku

Celem mojej rozprawy doktorskiej jest analiza sposobu, w jaki prowincjonalna szlachta - dworianie - komunikowała władzom centralnym swoje potrzeby, problemy i żądania w XVII- wiecznym Państwie Moskiewskim. W kontrze do popularnego wyobrażenia i rozpowszechnionego w amerykańskiej i europejskiej historiografii przekonania o przytłaczającej centralizacji państwa carów chciałabym pokazać rzeczywisty wpływ wywierany przez mieszkańców moskiewskich prowincji na decyzje polityczne podejmowanie w państwowym centrum.

Konflikty o serwituty w Galicji w drugiej połowie XIX wieku. Proces wykupu i regulacji służebności na terenie Galicji Środkowej

W ramach konkursu Narodowego Centrum Nauki – SONATINA 1 realizuję projekt badawczy pt. Konflikty o serwituty w Galicji w drugiej połowie XIX wieku. Proces wykupu i regulacji służebności na terenie Galicji Środkowej. Zasadniczym celem badań jest wszechstronna analiza problemu konfliktów społeczno-ekonomicznych o tzw. serwituty (inaczej służebności) i procesu ich regulacji na terenie Galicji Środkowej w drugiej połowie XIX wieku.

​Król i Korona Cierniowa. Kult relikwii we Francji Kapetyngów.

Tłumaczenie na język angielski i publikacja ksiażki dr. hab. Jerzego Pysiaka ​Król i Korona Cierniowa. Kult relikwii we Francji Kapetyngów w Wydawnictwie Brill. Ksiażka ukaże sięw serii Later Medieval Europe, pod tytułem The King and the Crown of Thorns. The Cult of Relics in Capetian France. Publikacja dostępna będzie rownież w modelu Open Access.

Księgi ławnicze Starej Warszawy, sygn. 527, 528, 529, 530 - przygotowanie edycji krytycznej

Celem projektuKsięgi ławnicze Starej Warszawy, sygn. 527, 528, 529, 530 - przygotowanie edycji krytycznej”, realizowanego w ramach pięcioletniego grantu Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki (nr 11 H 13 0176 82, 7 lipca 2014- 6 lipca 2019), jest przygotowanie publikacji źródeł powstałych w kancelarii miejskiej Starej Warszawy w okresie późnego średniowiecza i na początku epoki nowożytnej.

Kształtowanie etyki seksualnej w Polsce od XI do XIII w. pod wpływem recepcji zachodnioeuropejskich wzorców chrystianizacyjnych

Projekt badawczy realizuję w ramach konkursu Narodowego Centrum Nauki – PRELUDIUM 15. Głównym celem projektu jest zbadanie różnorakich aspektów seksualności w średniowiecznej Polsce (ze szczególnym uwzględnieniem okresu XI – XIII w.) Podejmując badania nad takimi zagadnieniami należy nieustannie mieć na uwadze fakt, że większość zmian, które nastąpiły w owym czasie w zakresie postrzegania poszczególnych zachowań seksualnych, zachodziła w związku z procesem chrystianizacji – przy czym należy dodać, że chrystianizację rozumiemy tutaj jako długotrwały proces przemian religijnych na ogromną ska

Kulturowy palimpsest. Dzieje greckiego mitu Likurga, króla Edonów, od Homera do Eustacjusza

Kim był Likurg? Tego pytania najczęściej nie zadają sobie czytelnicy Wergiliusza i Owidiusza. Ot, kolejne z serii imion zapomnianych bohaterów, o których nie trzeba wiedzieć więcej, niż zawiera krótki przypis. „Król Edonów (czyli kogo? Trackiego plemienia), który został ukarany przez bogów za to, że chciał przegnać Dionizosa”. Fakt, że najbardziej „klasyczni” spośród rzymskich poetów kilkakrotnie wzmiankują Likurga, nigdy nie wdając się w obszerne wyjaśnienia, powinien nam uzmysłowić, że starożytni odbiorcy dzieł doskonale wiedzieli, o kogo chodzi.

Migracje rycerskie do Czech w epoce Przemyślidów i pierwszych Luksemburgów (ok. 1150 - 1350)

Projekt badawczy poświęcony jest jednemu z najistotniejszych zjawisk społecznych pełnego średniowiecza w Europie Środkowej – migracji i relacjom interetnicznym w dobie transformacji społeczno-ustrojowej pełnego średniowiecza. Celem jest rozpoznanie skali, znaczenia społecznego, kulturowego i politycznego napływu obcego rycerstwa na ziemie czeskie w okresie od połowy XII w. aż po połowę XIV. Badany okres obejmuje półtora stulecia rządów ostatnich Przemyślidów i panowanie pierwszego z władców nowej dynastii Luksemburgów.

Ochrana zagraniczna i kwestia żydowska w Europie na przełomie XIX i XX wieku

Środki na badania zespołu akt ochrany zagranicznej, w zakresie jej zainteresowania tzw. "kwestią żydowską" w Europie na przełomie XIX i XX wieku. Przedmiotem badań będzie więc zarówno zestaw działań tajnej, carskiej policji politycznej wobec organizacji żydowskich i ich działaczy, jak i problem udziału Żydów w agenturze tej służby. Badania mają charakter wstępny i mają na celu przygotowanie do  rozpoczęcia dużego projektu badawczego nad tą problematyką. Badania w Hoocer Institution na Unv. Stanforda.

Ofiara krwawa i pokrewne rytuały w kulcie Dionizosa: mit, historia i obszar pomiędzy nimi

Badania nad kultem Dionizosa wzbudzają ogromne emocje już od półtora wieku, a dokładniej od momentu, gdy Nietzsche przedstawił swoją, pełną pasji, rozprawę na temat tego wcześniej marginalnie traktowanego bóstwa. Od tamtej pory osobliwe rytuały ku jego czci, wzmiankowane przez starożytnych poetów i odzwierciedlone w sztuce, fascynują badaczy, wpływają na pojmowanie całości kultury starożytnej i inspirują artystów.

Strony