Jesteś tutaj

Studia zaoczne magisterskie Historia

Szczegółowe informacje na temat rekrutacji na studia zaoczne magisterskie znajdują się w systemie IRK https://irk.uw.edu.pl/

 


Zasady kwalifikacji
Na niestacjonarne (zaoczne) studia drugiego stopnia kandydaci przyjmowani będą na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej dotyczącej jednej lektury wybranej przez kandydata z listy opublikowanej na stronie internetowej Instytutu Historycznego UW oraz w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów. Kandydaci oceniani będą w skali od 0 do 100 pkt. Warunkiem przyjęcia na studia niestacjonarne (zaoczne) drugiego stopnia będzie uzyskanie min. 30 pkt z rozmowy kwalifikacyjnej oraz złożenie w wyznaczonym terminie kompletu wymaganych dokumentów, w tym dyplomu licencjackiego.

Kandydaci zakwalifikowani na studia, którzy nie ukończyli studiów historycznych I stopnia, mają obowiązek zrealizowania w ciągu dwóch lat zajęć uzupełniających obejmujących przedmioty z programu studiów licencjackich: wstęp do badań historycznych oraz ćwiczenia z nauk pomocniczych historii z wybranej epoki (łącznie 60h), a także muszą zdać egzamin typu B z epoki, w której chcą się specjalizować.

 


Termin rejestracji: 03.06.-10.09.2020
Termin rozmowy kwalifikacyjnej: 21-22.09.2020

Termin ogłoszenia wyników: 23.09.2020
Termin składania dokumentów: 24-25.09.2020


Studia są płatne - wysokość opłat za studia